Byggnadstillstånd

Statsrådet beslutade 12.11.2015 bevilja Posiva Oy tillstånd att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för sådant använt kärnbränsle som uppkommer i Finland.

Anläggningen kommer att byggas på Olkiluoto i Euraåminne.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)tem.fi