Byggnadstillstånd

Statsrådet beviljade i november 2015 Posiva Oy ett byggnadstillstånd för att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Anläggningen byggs i Olkiluoto i Euraåminne. Det här byggnadstillståndet är det första tillståndet i världen som beviljats en slutförvaringsanläggning.

Med stöd av byggståndet får man även bygga ett slutförvaringsutrymme för det bruksavfall och avfall från nedrustningen som uppstår i verksamheten.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)gov.fi