Olkiluoto 3 blir redo för elproduktion 

I januari 2002 fattade statsrådet ett principbeslut om Teollisuuden Voima Oyj:s (TVO) kärnkraftsprojekt Olkiluoto 3 som riksdagen bekräftade i maj 2002. Statsrådet beviljade projektet byggnadstillstånd 2005. Efter att byggandet av anläggningen framskred beviljade statsrådet anläggningsenheten Olkiluoto 3 drifttillstånd i mars 2019 till utgången av 2038. 

Förberedelserna av anläggningens ibruktagande förutsätter även att lösningar för avfallshanteringen ordnas och att förutsättningarna för avfallshanteringsskyldigheten konstateras. STUK beviljade laddningstillstånd i mars 2021. Anläggningen övergick till ibruktagningsfasen då bränslet hade laddades i reaktorn. Den kommersiella elproduktionen förutspås inledas 2022. Kraftverksenheten Olkiluoto 3 kommer att anslutas till en del av TVO:s kärnavfallshanteringshelhet och det kärnavfall som uppstår kommer att slutförvaras i slutförvaringsanläggningen som förvaltas av Posiva Oy.

Kärnkraftverksenheten är belägen på Olkiluoto i Euraåminne och har en effekt på cirka 1 600 megawatt.
 

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi

På andra webbplatser