Olkiluoto 3 blir redo för elproduktion 

I januari 2002 fattade statsrådet ett principbeslut om Teollisuuden Voima Oyj:s (TVO) kärnkraftsprojekt Olkiluoto 3 som riksdagen bekräftade i maj 2002. Statsrådet beviljade projektet byggnadstillstånd 2005. Efter att byggandet av anläggningen framskred beviljade statsrådet anläggningsenheten Olkiluoto 3 drifttillstånd i mars 2019 till utgången av 2038. 

Förberedelserna av anläggningens ibruktagande förutsätter även att lösningar för avfallshanteringen ordnas och att förutsättningarna för avfallshanteringsskyldigheten konstateras. Dessutom måste laddningstillstånd erhållas av STUK innan bränsle kan laddas i reaktorn. Anläggningen övergår till ibruktagningsfasen då bränslet har laddats i reaktorn innan kommersiell elproduktion. Den kommersiella elproduktionen förutspås inledas 2022. Kraftverksenheten Olkiluoto 3 kommer att anslutas till en del av TVO:s kärnavfallshanteringshelhet och det kärnavfall som uppstår kommer att slutförvaras i slutförvaringsanläggningen som förvaltas av Posiva Oy.

Kärnkraftverksenheten är belägen på Olkiluoto i Euraåminne och har en effekt på cirka 1 600 megawatt.
 

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)tem.fi
 

 

På andra webbplatser