Elproduktionen vid Olkiluoto 3 börjar år 2020

Statsrådet fattade den 17 januari 2002 ett positivt principbeslut om Teollisuuden Voima Oyj:s (TVO) kärnkraftsprojekt Olkiluoto 3. Riksdagen beslutade den 24 maj 2002 att principbeslutet förblir i kraft. Statsrådet beviljade projektet byggnadstillstånd den 17 februari 2005 och drifttillstånd den 7 mars 2019.

Kärnkraftverksenheten är belägen på Olkiluoto i Euraåminne och har en effekt på cirka 1 600 megawatt.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)tem.fi
 

 

På andra webbplatser