Hoppa till innehåll

Konkurrens och konsumenter

Arbets- och näringsministeriet stöder tillväxt genom att skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företagen på flera olika sätt: genom att förenkla regleringen, göra tillståndsprocesser lättare, främja försök och möjliggöra snabbt ibruktagande av innovationer. En välfungerande marknad är en viktig faktor i främjandet av Finlands konkurrenskraft. Det är viktigt att utbytet av varor och tjänster såväl i hemlandet som med andra länder kan fungera så fritt som möjligt.

När en välfungerande marknad främjas bör det ses till att företagen iakttar spelregler som är viktiga för samhället. Samtidigt bör man se till att konsumenternas intressen beaktas. Medborgarnas säkerhet och ekonomiska ställning får inte äventyras av det fria utbytet av varor och tjänster.

.