Frågor och svar om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

På den här sidan ges information om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 som baserar sig på de riktlinjer som fastställts av ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och på material från beredningen av regeringens proposition. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. Reformens innehåll kan fortfarande förändras under beredningen och efter att propositionen behandlats i riksdagen.

Du kan också läsa en tabell som visar hur uppgifterna och servicen inom arbets- och näringstjänsterna ska placeras i framtiden.