Frågor och svar om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

På den här sidan ges information om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 som baserar sig på propositionen som gavs till riksdagen hösten 2022. Reformens innehåll kan fortfarande förändras efter att propositionen behandlats i riksdagen.