Sysselsättningsöversikter

Sysselsättningsöversikten är arbets- och näringsministeriets mångatliga översikt över den senaste tidens utveckling inom arbetslöshet, lediga jobb och arbetskraftspolitiska tjänster. Den upprättas på basis av Arbetsförmedlingsstatistiken.

Läs mer