Produkters energieffektivitet

Produkternas energieffektivitet förbättras på två sätt inom EU. För tillverkningen av produkter uppställs krav på ekodesign som en produkt ska uppfylla för att den ska få introduceras på marknaden inom EU. Dessutom ska det på produkterna, t.ex. på kylskåpsdörrarna, fästas energimärkning som hjälper konsumenterna att välja en energieffektiv produkt.

Kraven avseende ekodesign och energimärkning minskar den totala energiförbrukningen i betydlig utsträckning både i Finland och i det övriga Europa. Europeiska kommissionen uppskattar att de minskar energiförbrukningen inom EU med sammanlagt 1 900 TWh år 2020, dvs. lika mycket som den totala energiförbrukningen i Italien är under ett år.

Ytterligare upplysningar: pekka.karpanen(at)gov.fi