Frågor och svar om försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare