Frågor och svar om försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Uppgifterna om försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare på denna sida baserar sig på regeringens proposition som lämnades till riksdagen den 30 september 2021. Det är möjligt att innehållet i försöket ändras under riksdagsbehandlingen.