Inrikesturism

”100 skäl” att semestra i Finland

Arbets- och näringsministeriet har beviljat Suoma ry ett statsundestöd för att användas för genomförande av kampanjen ”100 skäl” (på finska) att semestra i Finland 2018 (”100 syytä” lomailla Suomessa 2018). Understödet uppgår till 30 000 euro.

Syftet med denna kampanj ”100 skäl”, som genomförs nu för andra gången och finansieras gemensamt av turistnäringen, är att inspirera finländarna att semestra i hemlandet. Under den kommande sommaren genomförs reklamkampanjen 4.6–19.8.2018. Reklamkampanjen finansieras av turistorganisationerna, turistföretagen, sevärdheterna och nationella aktörer inom turismen. Suoma ry deltar i samarbetet med samordnande arbetsinsats.

Upptäck ditt Finland - En utmaningskampanj för inrikesturism 2017

Arbets- och näringsministeriet inlett under näringsminister Mika Lintiläs ledning en utmaningskampanj till Finlands hundraårsjubileums ära. Kampanjen hette Upptäck ditt Finland (Löydä Suomesi). Utmaningskampanjen är avslutat, och Facebook och Instagram är inte mer uppdaterad.

kampanjvideon utmanades finländarna att semestra mer i hemlandet. Målet var att hela folket utöver att sprida kampanjvideon i sociala medier även med ord och/eller bilder berättar om ett favoritställe i Finland dit de vill resa.

Även aktörer inom turismen kunde utnyttja videon i sin egen kommunikation. För att utmaningen hållades levande hela året samarbetade vi bland annat med resebloggare.