Inrikesturism

Turistindustrins betydelse för den finländska ekonomin har ökat. Inför coronapandemin täckte efterfrågan på inhemsk turism cirka 55% av Finlands totala turistbehov och spelar en betydande roll när det gäller både turismvolym och året runt-aktivitet.

Inhemsk turism fungerar som en marknad som ger året runt aktivitet och stadig inkomst, till exempel när den internationella politiska situationen förändras och efterfrågan från den internationella marknaden förändras. Den ökade efterfrågan på inhemsk turism under coronapandemin stöder det grundläggande inkomst hos många företag. Utvecklingen av inhemsk turism och dess marknadsföring är ett långsiktigt jobb och som helhet kräver mer uppmärksamhet än tidigare.

Studie om den nordiska inhemska turismen 2023

Den inhemska turismen utgör grunden för turismen i nästan alla nordiska länder, och dess betydelse ökade under coronapandemin i alla länder och autonoma regioner. Rapporten om nuläget och framtidsutsikterna för den nordiska inhemska turismen, ”Exploring Domestic Tourism in the Nordics”, publicerades i juni 2023. Studien genomfördes av Innolink Research Oy i samarbete med Oxford Research AB och Icelands Tourism Research Center. Utredningsprojektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och finansierades av Nordiska ministerrådet.

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 13.6.2023:

Inhemska turismutvecklingsverkstäder

Under hösten 2021 kommer ministeriet att beställa en serie inhemska turismutvecklingsverkstäder för nyckelaktörer inom turistnäringen, särskilt turistföretag. Syftet med workshops är att stödja inhemska turistoperatörer och företag i utvecklingen av nya produkter och tjänster för inhemska turister. Baserat på de identifierade utvecklingsbehoven för inhemsk turism och resultaten från målgruppsundersökningen, bedöms och förfinas företagens produkter och tjänster i workshops, och företagens kompetens utvecklas utifrån viktiga utvecklingsbehov. Målet med workshopserien är också att intensifiera samarbetet inom inhemsk turism och att fortsätta diskussionen om behovet av nationell samordning av inhemsk turism.

En sammanfattande rapport tas fram om de viktigaste resultaten från verkstäder, feedbacken från undersökningen riktad till deltagarna i workshops och behoven för vidare utveckling. Matkailun tiedolla johtamisen Supervoimat -allians ansvarar för genomförandet av verkstäder, med HMMH Consulting Oy som ansvarig tjänsteleverantör.

Inhemsk turismmålgruppsundersökning

Studien, som beställts av arbets- och näringsministeriet, undersökte den inhemska turismens nuvarande tillstånd och potential, inhemska turisters målgrupper och utarbetade utvecklingsförslag för produktutveckling av turistföretag. Analysen bygger på en undersökning bland tusentals finländare, expertintervjuer och turiststatistik och forskning. Baserat på undersökningen identifierades fem typer av inhemska turister med olika behov och förväntningar: semesterfirare i staden, bybor och stugor, aktiva semesterfirare, njutare och intresserade av kultur och natur. Studien öppnar utvecklingsåtgärder som möter målgruppernas behov och de faktorer som påverkar inrikes resemotivation och beslut. Studien genomfördes av Lapland University of Applied Sciences. Läs mer i sysselsättnings- och ekonomiministeriets pressmeddelande.

Ytterligare information: Inhemsk turisms nuvarande tillstånd och potential - studie av målgrupper och utvecklingsåtgärder (på finska) 

En studie av inhemsk turisms utvecklingsbehov

Under våren 2019 beställde sysselsättnings- och ekonomiministeriet en studie om de inhemska turismens viktigaste utvecklingsbehov. Enligt studien finns det potential för tillväxt inom inhemsk turism, men turismaktörer behöver ett närmare samarbete, ett starkare inhemskt turismmärke och nationell samordning för att främja inhemsk turism. Studien undersökte utvecklingsbehovet för inhemsk turism, de åtgärder som krävs av dem, liksom de ansvariga parterna och behovet av resurser. Analysen bygger på en undersökning av turistnäringen och intervjuer med turismsexperter samt turiststatistik. Undersökningen genomfördes av WSP Finland Oy. Läs mer i arbetsmarknadsdepartementets och ekonomins pressmeddelande. 

Ytterligare information: Rapport om inhemsk turisms utvecklingsbehov (på finska) 

”100 skäl” att semestra i Finland

Ministeriet stöder också utveckling och främjande av inhemsk turism genom olika bidrag. Ministeriet har stött kampanjen "100 skäl" (på finska) att resa i Finland som samordnats av Suoma ry 2018-2020 med statliga bidrag. Målet med kampanjen 100 skäl, medfinansierat av turistnäringen, är att inspirera finländare att resa i Finland. Kampanjen finansieras av turistorganisationer, turistföretag, attraktioner och nationella turistoperatörer. År 2022 stödde arbets- och näringsministeriet genomförandet av kampanjen med ett statligt bidrag på 35 000 euro. Suoma ry deltar i samarbetet med ett samordnande arbete.

Som en del av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 som godkändes av parlamentet den 25 juni 2020 gav regeringen 0,5 miljoner euro till stöd för inhemsk turism som en del av de återhämtningsåtgärder som ska genomföras på grund av coronakrisen. Finansiering avsattes för genomförandet av en rikstäckande inrikesturismskampanj i samband med Suoma ry's 100 skäl att semestra i Finland -kampanj. Vinkkipankki 100+ -kampanjen, genomförd med ytterligare finansiering, syftade till att stärka presentationen av det inhemska turismutbudet, främja försäljning av turistföretag och återhämta sig från räntekrisen och förlänga den inhemska turistsäsongen så långt som möjligt till hösten.

Ytterligare information: Regeringen stöder återhämtningen och utvecklingen av turismen med tilläggsfinansiering på 4,5 miljoner euro

Upptäck ditt Finland - En utmaningskampanj för inrikesturism 2017

Arbets- och näringsministeriet inlett under näringsminister Mika Lintiläs ledning en utmaningskampanj till Finlands hundraårsjubileums ära. Kampanjen hette Upptäck ditt Finland (Löydä Suomesi). Utmaningskampanjen är avslutat, och Facebook och Instagram är inte mer uppdaterad.

kampanjvideon utmanades finländarna att semestra mer i hemlandet. Målet var att hela folket utöver att sprida kampanjvideon i sociala medier även med ord och/eller bilder berättar om ett favoritställe i Finland dit de vill resa.

Även aktörer inom turismen kunde utnyttja videon i sin egen kommunikation. För att utmaningen hållades levande hela året samarbetade vi bland annat med resebloggare.

Ytterligare information: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi