Energi- och investeringsstöd

Arbets- och näringsministeriet kan på basis av prövning bevilja stöd för innovativa energiprojekt. Energistöd beviljas för investerings- och utredningsprojekt. Så kallad stöd till spetsprojekt beviljas för investeringar för förnybar energi och ny energiteknik.

Mer information om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens