Energi- och investeringsstöd

Arbets- och näringsministeriet och Business Finland kan enligt prövning bevilja stöd för energiprojekt. Energistöd beviljas för investerings- och utredningsprojekt. Investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt kan beviljas för projekt som utvecklar framtida energilösningar och överstiger fem miljoner euro.