Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2023

Tilläggsbudgeten för 2023

Tilläggsbudgetar för 2022

IV Tilläggsbudgeten för 2022
II Tilläggsbudgeten för 2022
Tilläggsbudgeten för 2022

Tilläggsbudgetar för 2021

IV Tilläggsbudgeten för 2021
III Tilläggsbudgeten för 2021
II Tilläggsbudgeten för 2021
Tilläggsbudgeten för 2021