Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2022

IV Tilläggsbudgeten för 2022
II Tilläggsbudgeten för 2022
Tilläggsbudgeten för 2022

Tilläggsbudgetar för 2021

IV Tilläggsbudgeten för 2021
III Tilläggsbudgeten för 2021
II Tilläggsbudgeten för 2021
Tilläggsbudgeten för 2021

Tilläggsbudgetar för 2020

III tilläggsbudgeten för 2020
II tilläggsbudgeten för 2020
Tilläggsbudgeten för 2020