Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2021

II Tilläggsbudgeten för 2021
Tilläggsbudgeten för 2021

Tilläggsbudgetar för 2020

III tilläggsbudgeten för 2020
II tilläggsbudgeten för 2020
Tilläggsbudgeten för 2020

Tilläggsbudgetar för 2019

IV tilläggsbudgeten för 2019
III tilläggsbudgeten för 2019
II tilläggsbudgeten för 2019
Tilläggsbudgeten för 2019