Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2020

III tilläggsbudgeten för 2020
II tilläggsbudgeten för 2020
Tilläggsbudgeten för 2020

Tilläggsbudgetar för 2019

IV tilläggsbudgeten för 2019
III tilläggsbudgeten för 2019
II tilläggsbudgeten för 2019
Tilläggsbudgeten för 2019

Tilläggsbudgetar för 2018

II tilläggsbudgeten för 2018
Tilläggsbudgeten för 2018