Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2019

Tilläggsbudgeten för 2019

Tilläggsbudgetar för 2018

II tilläggsbudgeten för 2018
Tilläggsbudgeten för 2018

Tilläggsbudgetar för 2017

III tilläggsbudgeten för 2017
II tilläggsbudgeten för 2017
Tilläggsbudgeten för 2017