Tilläggsbudgetar som riksdagen godkänt

Plötsliga och oväntade utgifter som uppstår under året täcks genom tilläggsbudgetar. Regeringen bereder årligen 2−5 tilläggsbudgetpropositioner som lämnas till riksdagen för godkännande.

Tilläggsbudgetar för 2018

Tilläggsbudgeten för 2018

Tilläggsbudgetar för 2017

III tilläggsbudgeten för 2017
II tilläggsbudgeten för 2017
Tilläggsbudgeten för 2017

Tilläggsbudgetar för 2016

III tilläggsbudgeten för 2016
II tilläggsbudgeten för 2016
Tilläggsbudgeten för 2016