Totalreform av integrationslagen (KOTO24) stärker sysselsättningen bland invandrare och förtydligar aktörernas ansvar

Målet med totalreformen av integrationslagen (KOTO24) är bl.a. att

  • stärka integrationen av invandrare som står utanför arbetskraften
  • förtydliga de olika aktörernas ansvar 
  • stärka det sektorsövergripande samarbetet samt samarbetet med organisationer och arbetsgivare
  • uppdatera integrationslagen så att den motsvarar de ändringsbehov som följer av överföringen av myndighetsuppgifter.

Den gällande integrationslagen har reformerats så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (rapport från riksdagens revisionsutskott) för främjande av integration. Dessutom beaktar den nya integrationslagen förändringar i verksamhetsmiljön, såsom inledda välfärdsområden samt reformen av arbets- och näringstjänsterna. Dessa reformer påverkar myndighetsansvaret för integrationsfrämjandet.

Den nya integrationslagen (681/2023) träder i kraft den 1 januari 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Totalreformen av integrationslagen anknyter till reformen av arbets- och näringstjänsterna

I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna överförs ansvaret för att främja integrationen av de integrationskunder som är arbetssökande till kommunen. Även ansvaret för att ordna integrationstjänster som ordnas i form av arbetskraftsservice, såsom integrationsutbildning, överförs till kommunen.

Genom reformerna TE24 och KOTO24 åläggs alltså kommunerna det övergripande ansvaret för integrationsfrämjandet. I fortsättningen ansvarar kommunen för integrationsfrämjandet för både arbetssökande invandrare och invandrare som står utanför arbetskraften. Arbetskraftsmyndigheten ordnar tjänsterna för arbetssökande invandrare inom sysselsättningsområdet. Detta gäller även för arbetssökande integrationskunder. Kommunen får bestämma vilket förvaltningsområde som ansvarar för främjandet av integrationen för dem som står utanför arbetskraften och om kommunen tillhandahåller tjänsterna i samarbete med andra kommuner.

Mer information om totalreformen av integrationslagen

Totalreformen av integrationslagen kan följas bland annat i arbets- och näringsministeriets och kompetenscentrets kommunikationskanaler samt via webbtjänsten integration.fi, som riktar sig till yrkesmänniskor, och via Partnerskapsplattformen. Partnerskapsplattformen förutsätter registrering.