Främjande av innovationsvänlig reglering inom Europeiska unionen och internationellt  

Europeiska unionen har en stark strävan att utveckla en mer innovationsvänlig regleringsmiljö. Europeiska kommissionen inrättade i maj 2020 plattformen Fit for Future. En av dess uppgifter är att hjälpa kommissionen att säkerställa att EU:s politikområden är hållbara i framtiden, innovationsvänliga och identifierar digitaliseringens möjligheter.

I november 2020 antog EU-rådet slutsatser om testmiljöer och försöksklausuler för reglering som instrument för bättre reglering. Slutsatserna har ett starkt samband med innovationsprincipen (Innovation Principle), som förutsätter att konsekvenserna för forskning och innovationer ska beaktas både i den nya lagstiftningen och i granskningen av den gamla regleringen.

OECD:s råd antog hösten 2021 en rekommendation om utveckling av innovationsvänlig reglering. Syftet med rekommendationen är att hjälpa staterna att utveckla och införa nya tillvägagångssätt för reglering samt att öka samarbetet för att sporra till innovationsverksamhet.  

Under Finlands EU-ordförandeskap ordnade arbets- och näringsministeriet i samarbete med Europeiska kommissionen en internationell konferens (rapporten finns på engelska) där man diskuterade innovationsprincipen (Innovation Principle) som ett verktyg för hållbar tillväxt. 

Ytterligare information:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi