Turismen ökar och genomgår förnyelse

Finlands turistnäring har under de senaste åren vuxit och internationaliserats snabbare än andra branscher. Den har blivit en nationellt betydelsefull exportbransch och sysselsättare. År 2018 uppgick turismintäkterna till nästan 16 miljarder euro och det är möjligt att de ökar till 20 miljarder euro före år 2028.  

Utvecklingen av Finlands turism styrs av Finlands turismstrategi för 2022-2028 (på finska). I strategin uppställs mål fram till 2028 och fastställs åtgärder för 2022–2023 för utvecklingen av turismen. Finlands mål är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. 

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för prioriteringarna inom turistpolitiken och utvecklar turismen tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. Visit Finland ansvarar för det internationella främjandet av Finlands turism.

Offentligt stöd riktas i synnerhet till turismföretag som är tillväxtorienterade, har bildat nätverk och internationaliseras. Finansiering riktas också till helheter som förbättrar turismföretagens verksamhetsförutsättningar, såsom trafikförbindelser, åtgärder som främjar energieffektivitet samt underhåll av nationalparker och rutter.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi