Färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle 2035

Regeringen agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Enligt regeringsprogrammet kommer det i samarbete med branschaktörer att utarbetas sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle.

Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle förutsätter en enorm förändring. Avsikten är att med hjälp av färdplanerna få en exaktare uppfattning om hur omfattande åtgärder som behövs och vad priset för dessa är. Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle innebär samtidigt en stor möjlighet för Finland, eftersom motsvarande lösningar också behövs i andra länder.

Beredningen av färdplanerna har tagit god fart inom flera sektorer, och merparten av färdplanerna beräknas vara klara i maj–juni 2020.  Avsikten är att utnyttja färdplanerna i beredningen av regeringens klimat- och energipolitik. Dessutom kommer färdplanerna att tas med i programmet för internationell tillväxt.

Kontaktuppgifter

Färdplanerna utarbetas i samarbete med flera aktörer såväl inom ministerierna som inom respektive sektor i övrigt. Ministeriernas kontaktpersoner nämns nedan, medan kontaktpersonerna för olika sektorer nämns på temasidorna Stora industrisektorer och Andra sektorer.

Industrin och samordning av helheten

  • Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet (det övergripande arbetet med att ta fram färdplaner, färdplanerna som en del av beredningen av klimat- och energipolitiken)
  • Jyrki Alkio, projektchef, arbets- och näringsministeriet (FoUI-finansiering, främjande av export och internationell tillväxt, kommunikation)
  • Mikko Paloneva, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet (färdplanernas innehåll, statens informationsbehov, evenemang)
  • Mauri Vieru, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet (kommunikation)

Byggande: Teppo Lehtinen, byggnadsråd, miljöministeriet ([email protected])

Transport: Päivi Antikainen, kommunikationsråd, och Saara Jääskeläinen, trafikråd, kommunikationsministeriet ([email protected])

Jord- och skogsbruk: Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet ([email protected])