Upprätthållande av arbetsförmågan och partiellt arbetsföra 

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​  

Samtidigt som sysselsättningen stärks är det viktigt att utveckla arbetslivet och sörja för människors arbetsförmåga.  

Vi vill att alla ska känna sig inkluderade. I ett socialt hållbart välfärdssamhälle beaktas också möjligheterna till delaktighet för dem som har en funktionsnedsättning och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, att utbilda sig och att få arbete.  

Partiellt arbetsföra personer har mycket arbetsförmåga kvar. Den oanvända arbetskraftspotentialen erbjuder lösningar också för matchningsproblemet. 

För att Marins regerings sysselsättningsmål ska kunna uppnås krävs det att även partiellt arbetsföra personer har bättre möjligheter att arbeta och bygga upp samhället efter sin förmåga. 

Reformerna ökar jämlikheten och rättvisan på arbetsmarknaden och i större omfattning i samhället.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Sysselsättningsåtgärd Konsekvenser för sysselsättningen Ekonomiska och sociala konsekvenser
Jobbkanalen Ab 1 000 Bolaget Jobbkanalen Ab, som har en statlig specialuppgift, sysselsätter personer som hör till de mest missgynnade och är partiellt arbetsföra. Sysselsättningen främjar deras möjligheter att skaffa sig sin försörjning genom arbete och uppleva gemenskap.
Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling 2 000

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling kommer att göra det lättare för dem som har en sämre ställning på arbetsmarknaden att få arbete. Målet är att upphandlingsvillkor som hänför sig till sysselsättning ska tillämpas vid offentliga upphandlingar i allt högre grad.

 
Sysselsättningen av långtidsarbetslösa, unga, partiellt arbetsföra eller personer som av någon annan orsak är i en utsatt ställning på arbetsmarknaden främjar deras möjligheter att skaffa sig sin försörjning genom arbete och uppleva gemenskap.

Stärkande av de sociala företagens verksamhetsförutsättningar (har inte bedömts)

Socialt företagande är ett av regeringens sätt att bygga upp en arbetsmarknad som bygger på förtroende och jämlikhet och att höja sysselsättningsgraden.


Syftet med Kompetenscentret för sociala företag, som grundades i oktober 2021, är att öka antalet sociala företag i Finland, stärka verksamhetsförutsättningarna för socialt företagande och samtidigt främja sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer.

Utvidgande av programmet för arbetsförmåga (SHM) och lönesubventionsreformen (ANM) 5 500–6 500

Projekt inom ramen för programmet för arbetsförmåga 
kommer att införa stödtjänster för arbetsförmågan i välfärdsområdenas verksamhet och öka användningen av metoder för stödd sysselsättning för att hjälpa dem som har det svårast att bli sysselsatta. 

Syftet med lönesubventionsreformen är att öka användningen av lönesubvention, särskilt i företag. Detta kommer att främja sysselsättningen och deltagandet i samhället för grupper med låg anställbarhet. 

I företagen ökar lönesubventionen inkomsterna och ökar antalet arbetsmånader.

Pilotförsök för arbets- och näringstjänster och ett ökat antal samordnare för arbetsförmågan (har inte bedömts)

När partiellt arbetsföra personer erbjuds arbets- och näringstjänster som är riktade till just dem, blir de lättare sysselsatta.

Samordnarna för arbetsförmågan har som mål att förbättra tjänsterna för partiellt arbetsföra personer så att efterfrågan på arbetskraft i allt högre grad ska riktas mot partiellt arbetsföra arbetssökande. I sitt arbete utvecklar de särskilt arbetsgivar- och företagssamarbetet. 

Båda metoderna främjar sysselsättningen och delaktigheten för partiellt arbetsföra personer. 

Förebyggande av invalidpension och sjukfrånvaro (SHM) 2 500 Åtgärderna upprätthåller arbetsförmågan samt minskar sjukfrånvaron och invalidpensionerna.

Konsekvenserna av sysselsättningsåtgärderna har bedömts vid det ministerium som svarar för beredningen av respektive sysselsättningsåtgärd.

Grundläggande principer för bedömning av konsekvenser för sysselsättningen (på finska)

Läs mer: 

Programmet för arbetsförmåga (ANM)