Användningen av kärnenergi ska vara säker

Användningen av kärnenergi ska vara säker och får ej orsaka skada på människor, miljö eller egendom. Denna princip, som är central för användningen av kärnenergi, har skrivits in i kärnenergilagen (990/1987) och den tillämpas på all användning av kärnenergi i Finland.

Elproduktionen i kärnkraftverk baserar sig på sönderfallet av uranmaterialet i bränslet (fissionreaktionen) i kärnreaktorn. Fissionreaktionen producerar effektivt med värme och hettar upp vattnet i reaktorn. Vattnets värmeenergi tas tillvara i en särskild turbinanläggning där den omvandlas till e.

Fissionreaktionen i bränslet är en kedjereaktion som upprätthåller sig själv. Den viktigaste uppgiften för kärnsäkerhetstillsynen är att se till att denna kedjereaktion hålls under kontroll och att förhindra de skadliga effekterna av strålningen från de radioaktiva ämnen som uppkommer i samband med den. Säkerheten måste naturligtvis säkerställas även i hanteringen, transporten och användningen av kärnbränslet och vid kärnavfallshanteringen.

Kärnsäkerhetens viktigaste principer är säkerhet (safety), säkerhetsarrangemang (security) och kärnmaterialstillsyn (safeguards). 
 

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi, linda.kumpula(at)gov.fi