Energiteknik

Minskningen av klimatförändringen skapar väldiga globala marknader för ren teknik. Också förbättring av luftkvaliteten och säkerställande av energitillförseln skapar marknader för energiteknik. Finland har ett mångsidigt energisystem vilket gör det möjligt att utveckla sådan energiteknik som baserar sig på rena lösningar och kommersialisera den på den globala marknaden. Utvecklingen av ny energiteknik och internationaliseringen av den innebär betydande möjligheter för finländska företag och tillväxtmöjligheter för hela Finland.

Globalt sett är Finland det ledande landet i fråga om kunnande om olika delområden av energiteknik. Biobränslen och biodrivmedel, bioenergi och energieffektiva uppvärmningslösningar är traditionellt Finlands starka sidor. Det omfattande kunnandet om smart energiöverföring och ‑användning ger en allt större fördel i en värld som håller på att digitaliseras. Finland har omfattande kunnande också om olika energiproduktionslösningar.

Affärsmöjligheterna för finländska energiteknikföretag främjas bl.a. genom forsknings- och produktutvecklingsfinansiering, exportfrämjande arbete och gemensam marknadsföring. Finland är också en aktiv medlem i olika forum som har samband med utvecklingen av teknik. Sådana är bl.a. CEM, MI, IEA:s TCP-plattformar och SET Plan. Energistöden främjar demonstrationerna av innovativ teknik i hemlandet.

Arbets- och näringsministeriet

  • Arbets- och näringsministeriet representerar Finland på olika internationella forum som har samband med utvecklandet av energiteknik.
  • Arbets- och näringsministeriet samordnar många åtgärder i anslutning till internationaliseringen av energiteknik.
  • Arbets- och näringsministeriet beviljar investeringsstöd. En allt större del av dessa kanaliseras till projekt för demonstration av tekniken.

Business Finland

  • Business Finland kan bevilja finansiering för utveckling av ny energiteknik.
  • Business Finland främjar kommersialiseringen av energiteknik i Finland och ute i världen.

Övriga ministerier och intressentgrupper

  • Arbetet kring energiteknik sker i form av ett intensivt samarbete med olika ministerier, bl.a. med utrikesministeriet, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.
  • Främjandet av energitekniken bygger på samarbetet med olika intressentgrupper, särskilt företag och forskningsinstitut.

 

Ytterligare upplysningar: Pia Kotro, Timo Ritonummi (fö[email protected])