Hoppa till innehåll

Företag

Tillväxten, sysselsättningen och välfärden i Finland grundar sig på framgångsrik företagsverksamhet. En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för näringslivet samt främja förnyelse i företagen, så att de kan växa och internationaliseras. Målet är att göra Finland attraktivt för investeringar och sysselsättning.