Företag

Arbets - och näringsministeriet uppmuntrar företag att förnya sig och eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet. Innovation är den viktigaste faktorn för produktivitetstillväxt. Lagstiftningen, finansieringen och tjänsterna mahdollis företagens innovation och tillväxt i världen.

 • Näringspolitik »

  Näringspolitikens mål är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten stöder upprätthållandet av sysselsättningsnivån och främjar uppkomsten av nya arbetsplatser.

 • Innovationspolitik »

  Innovationsverksamheten har en viktig roll som förnyare av samhället och näringslivet och som ökare av produktiviteten. Innovationspolitiken har som mål att i Finland skapa förhållanden som uppmuntrar företag till djärv innovationsverksamhet, förnyelse och internationell tillväxt.

 • Prioriteringar »

  Strategiskt betydelsefulla tillväxtbranscher är bl.a. hälsosektorerna och turismen. Ny tillväxt söks också genom möjligheterna med arktisk affärsverksamhet.

 • Reglering av företagets verksamhet »

  I detta avsnitt behandlas de allmänna villkoren för företagsverksamheten, såsom näringsfriheten, handelsregistret, reglerna för företagens ekonomiska rapportering och systemen för att skydda industriella rättigheter.

 • Företagens internationalisering »

  Målet med främjandet av företagens internationalisering är att stärka en hållbar ekonomisk tillväxt för att skapa nya jobb samt öka företagens omsättning och export.

 • EU:s inre marknad »

  EU:s inre marknad grundar sig på fyra friheter i EU-fördraget; fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

 • Företagstjänster »

  Ansvaret för utvecklingen av de riksomfattande tjänsterna inom koncepten Företagsfinland vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med organisationerna inom dess förvaltningsområde och intressentgrupperna.

 • Samhällsansvar »

  De finländska företagen har alla förutsättningar för att bli bland de bästa i världen när det gäller samhällsansvar.

 • ANM Branschtjänst »

  Branschtjänsten är arbets- och näringsministeriets expertfunktion som samlar, analyserar och förmedlar information om affärslivets verksamhetsbetingelser till grund för företagens och aktörernas beslut.