Företag

Arbets - och näringsministeriet uppmuntrar företag att förnya sig och eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet. Innovation är den viktigaste faktorn för produktivitetstillväxt. Lagstiftningen, finansieringen och tjänsterna mahdollis företagens innovation och tillväxt i världen.