Näringsminister Wille Rydman

Sannfinländarna

Arbets- och näringsministeriet

Näringsminister Wille Rydman har hand om avdelningen för innovationer och företagsfinansiering vid arbets- och näringsministeriet. Avdelningen ansvarar bland annat för innovationspolitiken, policyn för offentlig specialfinansiering och ex-portfinansiering, mineralpolitiken, policyn för näringslivets och företagens internationalisering, samordningen av turismen samt främjandet av utländska investeringar. Dessutom ansvarar avdelningen för utvecklingen av systemet för företagsstöd och rymdpolitiken.

Rydman behandlar också försörjningsberedskapsfrågor och de ärenden vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster som gäller regionutveckling, plötsliga strukturomvandlingar, styrning av NTM-centralerna, främjande av företagande, NTM-centralernas företagstjänster, EU:s regional- och strukturpolitik och faciliteten för återhämtning och resiliens.

Personporträtt

Wille-Werner Rydman föddes den 2 januari 1986 i Helsingfors, där han bor fortfarande.

Rydman tog studenten vid gymnasiet Helsingin normaalilyseon lukio 2005. Han studerade allmän statslära vid Helsingfors universitet och har en politices magisterexamen. Han avlade examen 2006–2008.

Rydman har suttit i Helsingfors stadsfullmäktige sedan 2013. Tidigare har han bland annat varit medlem i Helsingfors stadsstyrelse och 1:a vice ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige. Dessutom har han varit ordförande för Helsingfors Hamn Ab:s styrelse och vice ordförande för Helen Ab:s styrelse.

Rydman blev invald i riksdagen 2015. Han har suttit länge i grundlagsutskottet (också som vice ordförande) och i förvaltningsutskottet. Rydman var medlem av Nordiska rådets presidium i sju år.

Innan Rydman blev riksdagsledamot arbetade han bland annat som ledamotsassistent i riksdagen och som sekreterare för internationella ärenden. Utöver finska talar Rydman även svenska, engelska och tyska.

Tonsättaren Kari Rydman är Wille Rydmans farfar. Också bland annat kommerserådet Walter Rydman, minister Heikki Ritavuori och överborgmästare Eero Rydman hör till samma släkt.

På fritiden sysslar Rydman gärna med musik. Han har bland annat sjungit i gosskören Cantores Minores, spelat tvärflöjt, studerat vid Helsingfors konservatorium och Sibeliusakademin och komponerat musik för olika sammansättningar.

Personalia

Riksdagsledamot
Sannfinländarna
Födelsedatum och födelseort: 2.1.1986 Helsingfors
Hemort: Helsingfors

Näringsminister 6.7.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
willerydman.fi

perussuomalaiset.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation