Utvecklingsprojekt för kärnenergi  

Arbets- och näringsministeriet utnyttjar sakkunskapen hos nationella arbetsgrupper och olika utvecklingsprojekt för att utveckla användningen av kärnenergi. Under de senaste åren har det funnits flera arbetsgrupper, till exempel REILA-gruppen, som utvärderade reformen av kärnenergilagen. På grundval av Reila-arbetsgruppen inleddes förberedelserna för en omfattande reform av kärnenergilagstiftningen mot bakgrund av svårigheterna med befintliga förordningar, förändringar i kärnkraftsanläggningarnas driftsmiljö och den förväntade utvecklingen. Beredningen av den övergripande reformen av kärnenergilagen genomförs på grundval av statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Ny kärnteknik, såsom små modulära reaktorer (SMR), beaktas också i den övergripande reformen. Utmaningarna med ny teknik har undersökts av VN-TEAS PIEMOS, som studerade plats och teknik, samt undersökningar av SMR-operativa modeller.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i juni 2017 en arbetsgrupp (YETI) för att granska mål, utvecklingsåtgärder och lösningar för kärnavfallshanteringen och andra mål för hantering av radioaktivt avfall, utvecklingsåtgärder och lösningar från nutid till lång framtid. Enligt YETI-arbetsgruppen måste allt radioaktivt avfall som redan finns i Finland och som fortsätter att genereras hanteras korrekt oavsett ursprung, producent eller produktionsmetod. Arbetet med rekommendationerna och förslagen från YETI-arbetsgruppen fortsätter i YETI-övervakningsgruppen. Dessutom övervakar övervakningsgruppen den nationella och internationella utvecklingen på detta område och utarbetar utvecklingspolitik.

Pressmeddelanden:

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi