Stödområden

Det förekommer skillnader mellan regionerna i fråga om hurdana möjligheter där finns för företagsverksamhet. Arbetskraft och övriga resurser är ojämnt fördelade. Statsrådet kan utse landets svagast utvecklade områden till stödområden. I stödområdena kan nivån på understöd som beviljas för företags investeringar vara högre än i övriga landsdelar. Stödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Stödområdena fastställs inom ramen för de kriterier som EU har ställt upp. De viktigaste kriterierna är befolkningstäthet, BNP och arbetslöshetsgrad samt vissa geografiska särdrag.

Stödområden och stödnivåer 2014–2021

Östra och Norra Finlands storområde utgör ett stödområde på grund av gles bosättning. Storområdet omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.

Enligt den befolkningsandel som Europeiska kommissionen har fastställt för varje medlemsstat kan antalet invånare i stödområden annanstans i Finland därefter uppgå till endast cirka 100 000.

Utgångspunkten för vart denna befolkningsandel ska hänföras har varit områden med strukturomvandlingsproblem eller utdrag recession. I dessa områden behövs ett högre stöd för små och medelstora företag samt möjlighet att stödja också stora företag. Kommissionen har fastställt regionerna enligt det finska förslaget.

Östra och Norra Finland hör till stödområde I, där stödnivåerna är högst. Till stödområde II hör Salo, Somero, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari och Konnevesi kommuner. Övriga Finland hör till stödområde III, där stödnivåerna är lägst och stora företag inte alls kan beviljas stöd.

Maximistödnivåer för investeringsunderstöd 2014–2021
Stödområde I

(Östra och Norra Finland)

Stora företag                  15 % 
Medelstora företag         25 %
Små företag                   35 %

Stödområde II

(Salo ekonomiska region, Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region och Konnevesi)

Stora företag                 10 %
Medelstora företag        20 %
Små företag                  30 %
Stödområde III
(övriga Finland)

Stora företag                     -    
Medelstora företag         10 %
Små företag                    20 %

Ytterligare upplysningar: hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi