Prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet godkänner de rikstäckande prioriteringarna i regionutvecklingen (regionutvecklingsbeslut) för sin regeringsperiod. Regionutvecklingsbeslutet innehåller mål på centralförvaltningsnivå som ministerierna har förbundit sig till, och dessa mål beaktas i styrningen av förvaltningsområdena. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av regionutvecklingen som helhet på riksnivå.

Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023

Stadsrådet godkände 19.3.2020 regionutvecklingsbeslutet för 2020–2023.  

Publikation: Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023: Hållbar och livskraftiga regioner

Arbets- och näringsministeriet sammankallade en sakkunnigarbetsgrupp till stöd för och berikning av beredningsarbetet med externa idéer och synpunkter. Till stöd för beredningen av regionutvecklingsbeslutet beställdes ett arbetsdokument av sakkunnigarbetsgruppen som blev färdigt i augusti 2019.

Arbetsdokumentet (på finska)

Delta i diskussionen på Twitter under #alke2020.

Ytterligare upplysningar: Hanna-Maria Urjankangas