Prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet godkänner de rikstäckande prioriteringarna i regionutvecklingen (regionutvecklingsbeslut) för sin regeringsperiod. Regionutvecklingsbeslutet innehåller mål på centralförvaltningsnivå som ministerierna har förbundit sig till, och dessa mål beaktas i styrningen av förvaltningsområdena. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av regionutvecklingen som helhet på riksnivå.

Regionutvecklingsbeslutet 2020-2023

Vid arbets- och näringsministeriet förbereds för närvarande ett nytt regionutvecklingsbeslut för 2020–2023. På denna sida berättas om hur beredningen framskrider. Delta i diskussionen på Twitter under #alke2020.

Regionutvecklingsbeslutet 2016-2019

Prioriteringarna i regionutvecklingen:

  1. Tillväxt genom förnyelse
  2. Livskraft genom regionnätverk
  3. Välfärd genom partnerskap.

Vision fram till 2025:

  • I regionerna har man fått till stånd ny tillväxt som baserar sig på kompetens på hög nivå och hållbar utveckling.
  • Ett livskraftigt Finland som bygger på ett nätverk av regioner utnyttjar hela landets resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
  • Mellan den offentliga, privata och tredje sektorn råder ett gott samarbete i utvecklandet av regionerna och tjänsterna.

Beredningen av prioriteringarna har skett i form av ett öppet samarbete mellan ministerierna, landskapsförbunden och andra i sammanhanget viktiga aktörer. Som stöd för arbetet samlades tankar och idéer genom en webbtankesmedja som var öppen för alla. Över 800 personer deltog i webbtankesmedjan och den samlade 1350 idéer.

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm(at)tem.fi och hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi