Prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet godkänner de rikstäckande prioriteringarna i regionutvecklingen (regionutvecklingsbeslut) för sin regeringsperiod. Regionutvecklingsbeslutet innehåller mål på centralförvaltningsnivå som ministerierna har förbundit sig till, och dessa mål beaktas i styrningen av förvaltningsområdena. Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av regionutvecklingen som helhet på riksnivå.

Regionutvecklingsbeslutet 2020-2023

Vid arbets- och näringsministeriet förbereds för närvarande ett nytt regionutvecklingsbeslut för 2020–2023. På denna sida berättas om hur beredningen framskrider. Delta i diskussionen på Twitter under #alke2020. Arbets- och näringsministeriet sammankallade en sakkunnigarbetsgrupp till stöd för och berikning av beredningsarbetet med externa idéer och synpunkter. Till stöd för beredningen av regionutvecklingsbeslutet beställdes ett arbetsdokument av sakkunnigarbetsgruppen som blev färdigt i augusti 2019. Arbetsdokumentet är på finska.

Regionutvecklingsbeslutet 2016-2019

Prioriteringarna i regionutvecklingen:

  1. Tillväxt genom förnyelse
  2. Livskraft genom regionnätverk
  3. Välfärd genom partnerskap.

Vision fram till 2025:

  • I regionerna har man fått till stånd ny tillväxt som baserar sig på kompetens på hög nivå och hållbar utveckling.
  • Ett livskraftigt Finland som bygger på ett nätverk av regioner utnyttjar hela landets resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
  • Mellan den offentliga, privata och tredje sektorn råder ett gott samarbete i utvecklandet av regionerna och tjänsterna.

Beredningen av prioriteringarna har skett i form av ett öppet samarbete mellan ministerierna, landskapsförbunden och andra i sammanhanget viktiga aktörer. Som stöd för arbetet samlades tankar och idéer genom en webbtankesmedja som var öppen för alla. Över 800 personer deltog i webbtankesmedjan och den samlade 1350 idéer.

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm(at)tem.fi och hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi