Företagspanelen vid arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet tillämpar nya kanaler för datainsamling i bedömningen av lagberedningens och lagstiftningens konsekvenser. Vid ministeriet inrättas därför en företagspanel med uppgift att ta fram information om lagstiftningens konsekvenser för företagen och framför allt för företagens regleringsbörda.

Företagspanelen har inlett sin verksamhet vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och Centralhandelskammaren. Alla företag är välkomna att delta i Företagspanelen. Genom att delta i panelen hjälper du lagberedarna att bedöma vilka praktiska konsekvenser de planerade åtgärderna har. Samtidigt bidrar du till att skapa allt bättre företagslagstiftning.

Företagspanelen tillställs regelbundet enkäter om lagstiftning som berör företag och dess konsekvenser för företag. Svaren behandlas anonymt och du kan lämna panelen när som helst. I resultatrapporteringen kopplas svaren inte till namnet på det företag eller den person som besvarat enkäten eller till deras svar.

Företagare: bli medlem i företagspanelen!

(företagpanelen endast på finska)

Dataskyddsbeskrivning för den företagspanel

Ytterligare information: 
Erno Mähönen, specialsakkunnig,  arbets- och näringsministeriet, tfn. 0295 047 066
Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn. 0295 047 360