Konkurrens

Målet för konkurrenspolitiken är att skapa och upprätthålla en verksamhetsmiljö där alla företag har lika verksamhetsbetingelser och en möjlighet att nå framgång genom kunnande. Ett centralt mål för konkurrenslagen och konkurrenspolitiken är att säkerställa en sund och fungerande ekonomisk konkurrens.

Verkställandet av Finlands nationella konkurrenspolitik baserar sig på konkurrenslagen (948/2011), och tillämpande myndighet är Konkurrens- och konsumentverket. På Konkurrens- och konsumentverkets webbplats finns information om bland annat tillämpningen av konkurrenslagen. 

I konkurrenslagen finns motsvarande materiella bestämmelser som i artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Enligt konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler är exempel på förbjudna begränsningar bl.a. missbruk av dominerande marknadsställning samt ömsesidiga avtal och arrangemang mellan konkurrerande företag i syfte att begränsa konkurrensen (karteller). Både konkurrenslagen och EU:s konkurrenslagstiftning har dessutom bestämmelser om tillsynen över företagsförvärv. I konkurrenslagen finns dessutom nationella bestämmelser om konkurrensneutralitet.

Ytterligare upplysningar: virve.haapajarvi(at)gov.fi och iiro.ihanamaki(at)gov.fi