EU-reglering av onlineplattformar

EU:s lagstiftning om den inre marknaden syftar till att främja en enhetlig funktion och konkurrenskraft både på traditionella marknader och i ett onlinebaserat företagsklimat. Den kraftiga ökningen av plattformsekonomin har emellertid visat att det är nödvändigt att införa riktade regler för onlinebaserade plattformstjänster.

Detta gör det möjligt att på den inre marknaden trygga ett rättvist och förutsebart onlinebaserat företagsklimat. EU:s gemensamma regler för plattformsekonomin kan dessutom underlätta gränsöverskridande affärsverksamhet på den inre marknaden och minska den risk för fragmentering av lagstiftningen som annars följer av nationella lagar.