Lagstiftningen om arbetskraftsinvandring

Utlänningslagen (301/2004) är till sitt tillämpningsområde den mest omfattande lagen om invandring. Den tillämpas på utlänningars inresa, utresa samt vistelse och arbete i Finland. I 5 kap. i utlänningslagen finns bestämmelser om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare.

Bestämmelser om villkoren för inresa, vistelse och arbete finns dessutom i dessa lagar:


Mer information:
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare