Ministeriets kontaktinformation

Arbets- och näringsministeriet
Officiell postadress: PB 32, 00023 STATSRÅDET
Telefonväxel: 0295 16001
Telefax: (09) 1606 2160

Den officiella e-postadressen: registratorskontoret.anm(at)gov.fi
E-postadressen har formen: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Besöksadresser
Personsökning (på finska)

Ministeriets registratorskontor

Postadress: PB 32, 00023 STATSRÅDET

Officiell e-postadress: registratorskontoret.anm(at)gov.fi
Besöksadress: Alexandersgatan 4, Helsingfors

Arbets- och näringsministeriets registratorskontor betjänar under tjänstetid (8.00-16.15)