Stadspolitiska samarbetsgruppen

Ministeriernas stadspolitiska åtgärder samordnas och utvecklas av den stadspolitiska samarbetsgruppen som tillsatts 2020. Dess mål är att stärka statens, städernas och stadsregionernas partnerskap, att främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Till samarbetsgruppens viktigaste uppgifter hör att främja genomförandet av de stadspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammets och statsrådets beslut om regionutveckling. Dessutom har man till uppgift att samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder, utveckla samarbetsformerna och avtalsförfarandena mellan staten och stadsregionerna. Samarbetsgruppen främjar också nationellt och internationellt nätverkande och utbyte av erfarenheter inom stadsregionerna.

Ordförande för gruppen är näringsminister Mika Lintilä och vice ordförande miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen. I gruppen finns representanter från de flesta ministerier och städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg, Kouvola, Joensuu, Villmanstrand, Vasa, Tavastehus, Seinäjoki, Rovaniemi, S:t Michel, Kotka, Salo, Borgå, Karleby och Kajana och regionstäder samt Finlands Kommunförbund. Samarbetsgruppens mandatperiod går ut när mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering går ut.

Ytterligare upplysningar: [email protected] och olli.voutilainen(at)gov.fi