Stadspolitiska samarbetsgruppen

Ministeriernas stadspolitiska åtgärder samordnas och utvecklas av den stadspolitiska samarbetsgruppen som tillsatts 2020. Dess mål är att stärka statens, städernas och stadsregionernas partnerskap, att främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Till samarbetsgruppens viktigaste uppgifter hör att främja verkställandet av riktlinjerna för stadspolitiken i regeringsprogrammet och statsrådets regionutvecklingsbeslut, samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder, utveckla samarbetsformer och avtalsförfaranden mellan staten och de stora stadsregionerna samt främja stadsregionernas nationella och internationella nätverksbildning och internationella utbyte av erfarenheter. Samarbetsgruppen deltar dessutom i beredningen av den nationella stadsstrategin.

Ordförande för gruppen är näringsminister Mika Lintilä och vice ordförande miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen. I gruppen finns representanter från de flesta ministerier och städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg, Kouvola, Joensuu, Villmanstrand, Vasa, Tavastehus, Seinäjoki, Rovaniemi, S:t Michel, Kotka, Salo, Borgå, Karleby och Kajana och regionstäder samt Finlands Kommunförbund. Samarbetsgruppens mandatperiod går ut när mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering går ut.

Ytterligare upplysningar: [email protected] och olli.voutilainen(at)gov.fi