Handeln med utsläppsrätter för luftfart

EU:s utsläppshandel gäller alla flygningar mellan flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om utsläppshandeln för luftfarten föreskrivs i utsläppshandelsdirektivet för luftfarten (2008/101/EG). Handeln med utsläppsrätter för luftfart har genomförts nationellt genom lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010).

Kommunikationsministeriet svarar i Finland för handeln med utsläppsrätter för luftfarten. Lagenliga nationella myndighetsuppgifter sköts i Finland av Transport- och kommunikationsverket (Traficom) och Energimyndigheten.