Handeln med utsläppsrätter för luftfart

EU:s utsläppshandel gäller alla flyg som avgår från eller ankommer till flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de inte av särskilda skäl har avgränsats från utsläppshandelns tillämpningsområde. Under 2013–2023 gäller utsläppshandeln dock enbart flygningar mellan flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Liksom utsläppshandeln för stationära anläggningar baserar sig också handeln med utsläppsrätter för luftfarten på byteshandel. Handeln med utsläppsrätter för luftfart har genomförts nationellt genom lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010).

Handeln med utsläppsrätter för luftfart är ett halvöppet system fram till 2020. Det innebär att flygbolagen har rätt att använda utsläppsrätter för de stationära anläggningarna (EUA) för att uppfylla sina utsläppsförpliktelser, medan stationära anläggningar inte får använda utsläppsrätter för luftfart för att uppfylla sina förpliktelser enligt lagen om utsläppshandel. Den begränsningen slopas vid ingången av 2021.

Kommunikationsministeriet svarar i Finland för handeln med utsläppsrätter för luftfarten. De lagstadgade myndighetsuppgifterna sköts i Finland av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och Energimyndigheten. Trafiksäkerhetsverket svarar bland annat för tilldelningen och övervakningen av samt rapporteringen om utsläppsrätterna. Energimyndigheten svarar å sin sida för registreringen och förvaltningen av utsläppsrätter samt för redovisningen av inkomsterna från auktionerna till staten.

Ytterligare information: 

På andra webbplatser