Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främhande av företagande (EEPA) har av tradition delats ut i samband med evenemanget SME Assembly. SME Assembly är ett evenemang som ordnas av komissionen och det land som är ordförande i EU. Det pågår i två och en halv dagar och där diskuteras främjande av små och medelstora företags verksamhet ur olika synvinklar.

Finland har i allmänhet klarat sig bra i tävlingen. I år vann Kasvu Open sin kategori, "Pris för stöd åt internationalisering av företag”.

Den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de mest framgångsrika främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

Information om tävlingen 2019:

Sex kategorier

  • Pris för främjande av entreprenörsanda

Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framför allt hos ungdomar och kvinnor. 

  • Pris för investering i entreprenörskunskaper

Belönar nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar kompetensen inom entreprenörskap och företagsledning.

  • Pris för förbättring av affärsmiljön

 Belönar innovativ politik på nationell, regional och lokal nivå som uppmuntrar uppstart och tillväxt av företag, underlättar lagstiftningsmässiga och administrativa rutiner för företag samt implementerar principen ”Tänk först i liten skala” (”Think Small First”) till förmån för små och medelstora företag.  

  • Pris för stöd åt internationalisering av företag

Belönar åtgärder och initiativ som på nationell, regional och lokal nivå uppmuntrar företag, i synnerhet små och medelstora företag, att i högre utsträckning dra nytta av de möjligheter som marknaderna inom och utanför EU erbjuder.

  • Understöd för utveckling av ekologiska marknader och resurseffektivitet

Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stöder inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra deras resurseffektivitet genom t.ex. ekologisk kompetensutveckling, matchande av utbud och efterfrågan eller finansiering.

  • Pris för ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap

Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag. Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtidsarbetslösa, samt invandrare, personer med funktionsnedsättning eller personer från etniska minoriteter.

Urvalsprocess

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa.

Alla nationella, regionala eller lokala myndigheter eller offentlig-privata partnerskap från EU:s medlemsländer eller länder som är anslutna till ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), dvs. Island, Norge, Serbien eller Turkiet, som har arbetat med ett framgångsrikt initiativ som har ökat ekonomin på antingen nationell, regional eller lokal nivå kan delta.

Urvalet görs i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. En jury bestående av framstående profiler valde ut de slutgiltiga vinnarna, som tillkännagavs vid prisutdelningen i november 2019.

Ansökningar till det nationella urvalet ska lämnas in senast den 31 maj 2019. Ansökningsblanketten finns längst ned på denna sida.

Ytterligare upplysningar om den nationella tävlingen ges av den nationella kontaktpersonen:

Specialkunnig Kati Shibutani

Arbets- och näringsministeriet

PB 32

00023 STATSRÅDET

Tfn: +358 295 049 047

E-post: kati.shibutani(at)tem.fi

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen ec.europa.eu