Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa. Den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de mest framgångsrika främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

De finländska projekten har fått framgång under de senaste åren. I 2018 vann Kasvu Open sin kategori, "Pris för stöd åt inter-nationalisering av företag”. I 2020 utvalt Business Espoo till sin kategori ”Förbättring av före-tagsmiljön” som finalist. I 2021 Yrkeshögskolan Karelias företagarprogram Draft program fick ett särskilt hedersomnämnande för främjande av entreprenörsanda.
 

Det finns sex kategorier i 2023

 • Främjande av entreprenörsanda
  Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framförallt hos ungdomar och kvinnor. 
   
 • Investering i entreprenörskunskaper
  Belöner nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar färdigheterna i entreprenörskap, ledning och anställdas kompetens.
   
 • Stöd till den digitala omställningen
  Erkänner initiativ som stöder företagens digitala omställning och som gör det möjligt för dem att utveckla, marknadsföra och använda digital teknik, digitala produkter och tjänster av alla slag. 
   
 • Förbättra företagsklimatet och stödja företagens internationalisering 
  Erkänner innovativa strategier och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå, som gör Europa till den mest attraktiva platsen för att starta ett företag, driva det, få det att växa och utöka det på den inre marknaden, förenkla lagstiftningsförfaranden och administrativa förfaranden för företag och genomföra principen "tänk småskaligt först" till förmån för små och medelstora företag.
   
 • Stöd till en hållbar omställning
  Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stöder inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra dessas resurseffektivitet genom, t ex ekologisk kompetensutveckling och matchmaking samt finansiering.
   
 • Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap 
  Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap eller små och medelstora företag som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag.  Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtids arbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Urvalsprocess

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa. 

Så om du är en nationell, regional eller lokal myndighet, eller ett offentligt-privat partnerskap från ett av EU:s medlemsländer eller länder som är anslutna till Programmet COSME; eller Storbritannien och har arbetat med ett framgångsrikt initiativ som har ökat din ekonomi på antingen nationell, regional eller lokal nivå så uppmanar vi dig att delta! 

Urvalet kommer att göras i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. En jury som består av framstående profiler kommer att välja ut de slutgiltiga vinnarna, som kommer att tillkännages under prisutdelningen i november 2023.
 

Mer information on priserna

Ansökningar till det nationella urvalet ska lämnas in senast den 2 juni 2023 till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected]

Ansökningsblanketten

Handledning

Dataskyddsmeddelandet (SMEA EEPA Data Protection Notice) 

Exempel på jurymedlemmars poängblad (Sample of completed scorecard)

Ytterligare upplysningar om den nationella tävlingen ges av den nationella kontaktpersonen:

konsultativ tjänsteman Jaana Valkokallio
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 STATSRÅDET
Tel: + 358 295 064 932
Epost: jaana.valkokallio(at)gov.fi
 

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen ec.europa.eu