Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa. Utmärkelsen delas ut i samband av SME Assembly, ett evenemang som ordnas av komissionen och det land som är ordförande i EU.

Den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de mest framgångsrika främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

Finland har i allmänhet klarat sig bra i tävlingen. I 2019 vann Kasvu Open sin kategori, "Pris för stöd åt internationalisering av företag”.

Det finns sex kategorier:

  • Pris för främjande av entreprenörsanda: Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framförallt hos ungdomar och kvinnor.
  • Pris för investering i entreprenörskunskaper: Belöner nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar färdigheterna i entreprenörskap, ledning och anställdas kompetens
  • Pris för förbättring av affärsmiljön: Belönar innovativ politik på nationell, regional och lokal nivå som uppmuntrar uppstart och tillväxt av företag, underlättar lagstiftningsmässiga och administrativa rutiner för företag samt implementerar principen ”Tänk först i liten skala” till förmån för små och medelstora företag.
  • Pris för stöd åt internationalisering av företag: Belönar åtgärder och initiativ som på nationell, regional och lokal nivå uppmuntrar företag, i synnerhet små och medelstora företag, att i högre utsträckning dra nytta av de möjligheter som marknaderna inom och utanför EU erbjuder.
  • Understöd för utveckling av ekologiska marknader och resurseffektivitet
    Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stöder inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra dessas resurseffektivitet genom, t ex ekologisk kompetensutveckling och matchmaking samt finansiering.
  • Pris för ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap: Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag.  Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtids arbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Urvalsprocess

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa.

Alla nationella, regionala eller lokala myndigheter eller offentlig-privata partnerskap från EU:s medlemsländer eller länder som är anslutna till ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), dvs. Island, Norge, Serbien eller Turkiet, som har arbetat med ett framgångsrikt initiativ som har ökat ekonomin på antingen nationell, regional eller lokal nivå kan delta.

Urvalet görs i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. En jury bestående av framstående profiler ska välja ut de slutgiltiga vinnarna i november 2020. Med den nya Green Deal som Europeiska kommissionens övergripande prioritet kommer den hållbara aspekten att hållas i åtanke för varje kategori.

Ansökningar till det nationella urvalet ska lämnas in senast den 31 maj 2020. Ansökningsblanketten finns längst ned på denna sida.

Ytterligare upplysningar om den nationella tävlingen ges av den nationella kontaktpersonen:

konsultativ tjänsteman Jaana Valkokallio

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023
STATSRÅDET
 

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen ec.europa.eu