Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa. Den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de mest lyckade främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

De finländska projekten har fått framgång under de senaste åren. Förra året vann programmet Startup Refugees Business program sin egen kategori ”Ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap”. I 2021 Yrkeshögskolan Karelias företagarprogram Draft program fick ett särskilt hedersomnämnande för ”Främjande av entreprenörsanda”. I 2020 utvalt Business Espoo till sin kategori ”Förbättring av före-tagsmiljön” som finalist. I 2018 vann Kasvu Open sin kategori, "Pris för stöd åt internationalisering av företag”. 
 

Det finns sex kategorier i 2024

 • Främjande av entreprenörsanda
  Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framförallt hos ungdomar och kvinnor. 
 •  Investering i entreprenörskunskaper
  Belöner nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar färdigheterna i entreprenörskap, ledning och anställdas kompetens.
 •  Stöd till den digitala omställningen
  Erkänner initiativ som stöder företagens digitala omställning och som gör det möjligt för dem att utveckla, marknadsföra och använda digital teknik, digitala produkter och tjänster av alla slag. 
 •  Förbättra företagsklimatet och stödja företagens internationalisering
  Erkänner innovativa strategier och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå, som gör Europa till den mest attraktiva platsen för att starta ett företag, driva det, få det att växa och utöka det på den inre marknaden, förenkla lagstiftningsförfaranden och administrativa förfaranden för företag och genomföra principen "tänk småskaligt först" till förmån för små och medelstora företag.
 •  Stöd till en hållbar omställning
  Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stöder inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra dessas resurseffektivitet genom, t ex ekologisk kompetensutveckling och matchmaking samt finansiering.
 •  Ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap
  Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap eller små och medelstora företag som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag.  Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtids arbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Urvalsprocess

Tävlingen kommer att vara öppen för nationella, regionala eller lokala myndigheter, offentlig-privata partnerskap eller små och medelstora företag (endast i kategorin ”ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap”) i EU, eller associerade länder inom pelaren för små och medelstora företag i programmet for den inre marknaden (Support to SMEs - European Commission), som har arbetat på nationell, regional eller lokal nivå med ett framgångsrikt initiativ för att stimulera ekonomin.
Urvalet kommer att göras i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. Två förslag kan skickas till tävlingen på europeisk nivå från varje land. 
En jury som består av framstående profiler kommer att välja ut de slutgiltiga vinnarna i varje kategorin, som kommer att tillkännages under prisutdelningen i november 2024. Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande initiativet för entreprenörskapet i Europa.

Mer information on priserna 

Ansökningar till det nationella urvalet ska lämnas in senast den 31 maj 2024 till arbets- och näringsministeriets registratorskontor: [email protected]

Anmälningsformuläret

Handledning

Dataskyddsmeddelandet (SMEA EEPA Data Protection Notice) 

Exempel på jurymedlemmars poängblad (EEPA Juror Score Sheet Example) 
 

Ytterligare upplysningar om den nationella tävlingen ges av den nationella kontaktpersonen:
konsultativ tjänsteman Jaana Valkokallio
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 STATSRÅDET
Tel: + 358 295 064 932
Epost: jaana.valkokallio(at)gov.fi
 

Mer information om tävlingen finns på webbplatsen ec.europa.eu