EU:s regional- och strukturpolitik

 

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (sammanhållningspolitik) ökar den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och minskar regionala utvecklingsskillnader.

I och med utvidgningen av Europeiska unionen är de sociala och ekonomiska skillnaderna inom EU större än tidigare och sammanhållningspolitiken står inför nya utmaningar.  Inom unionen behövs effektiva verktyg för att minska den ekonomiska, sociala och regionala ojämlikheten. De program som stöds av EU:s strukturfonder ska samtidigt i allt högre grad gå ut på att stärka unionens konkurrenskraft.
 
EU-stödet till medlemsländerna kanaliseras via målprogram som har utarbetats i medlemsstaterna och godkänts av kommissionen.  Målprogrammen är tidsbundna.

Strukturfondsverksamheten inleddes när Finland blev medlem av Europeiska unionen år 1995.

Det har funnits sammanlagt fyra programperioder: 1995–1999, 2000–2006, 2007–2013 och 2014–2020. Projektverksamheten för perioden 2007−2013 avslutade 2015.