Europeiska fonden för justering för globaliserinseffekter för uppsagda arbetstagare

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) hjälper arbetstagare som blivit arbetslösa på grund av oväntade och överraskande händelser som påverkar företagens affärsverksamhet (globalisering, ekonomisk kris, global pandemi osv.) att få sysselsättning, utbilda sig eller starta eget företag.

EGF-stöd kan sökas från Europeiska kommissionen i en situation där över 200 personer sägs upp på en gång från ett företag eller samma bransch, eller om uppsägningar på en mindre arbetsmarknad får allvarliga följder för sysselsättningen och ekonomin.

Arbets- och näringsministeriet svarar för administrationen av fonden i Finland. ANM bereder och sänder Finlands stödansökningar till Europeiska kommissionen. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har ansvaret för att verkställa ansökningarna. EGF-verksamheten regleras av en förordning som antagits av Europaparlamentet och rådet och som är i kraft till och med 2020.

Finska statens tidigare ansökningar om EGF-stöd för vilka stöd har ansökts är:

Perlos    2007
Nokia (Salo) 1  2012
Nokia 2 2013
STX Rauma    2014
Broadcom  2015
Programvarubranschen  2015
Microsoft 1        2016
Nokia 3  2016
Microsoft 2   2017
Detaljhandeln 2017
Finnair      2020