EU:s strukturfonder

Finland får stöd från EU via två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) mål är att förbättra sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft. Med hjälp av programmen strävar man efter att förbättra sysselsättningen i synnerhet i de regioner i vårt land där sysselsättningsläget är som sämst.

För att förbättra sysselsättningen stöder Europeiska regionala utvecklingsfonden t.ex.

 • främjande av innovationsverksamhet och nätverkande
 • utveckling av ny miljöteknik
 • förbättrande av regioners tillgänglighet
 • nya, kreativa projekt inom servicebranscherna
 • underlättande av generationsväxling i företag
 • små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • utveckling av sysselsättningsfrämjande verksamhetsmiljöer och tjänster.

Europeiska socialfonden stöder sysselsättningen

Europeiska socialfondens (ESF) mål är att stödja sysselsättningen och sysselsättningsförutsättningarna genom kompetensutveckling och utveckling av servicestrukturerna. Med stöd från Europeiska socialfonden kan man främja jämställdhet, förebygga utslagning, utveckla kompetens och kunnande, arbetsförhållanden och personalens välbefinnande eller utveckla system som gör att arbetsmarknaden fungerar bättre och aktiverar människor att delta och arbeta.

För att förbättra sysselsättningen stöder Europeiska socialfonden t.ex.

 • underlättande av problem med tillgång på arbetskraft
 • sysselsättning av människor som har blivit arbetslösa p.g.a. strukturomvandlingar
 • sysselsättning av unga
 • främjande av att människor sysselsätts och förblir kvar på arbetsmarknaden
 • åtgärder som syftar till att minska antalet avbrutna utbildningar bland unga
 • beredskap för effekterna av att arbetskraften blir äldre
 • utveckling av personalens kompetens och arbetsorganisationerna
 • ökad beredskap för små och medelstora företag och personal att bemöta globaliseringen
 • överensstämmelse mellan utbildning och arbetsliv och övergång till arbetslivet
 • arbetskraftsinvandring.

Strukturfondsverksamheten inleddes när Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995.

Finland har två program i enlighet med målet Investering för tillväxt och sysselsättning: ett program för Fastlandsfinland och ett program för Åland. Inom ramen för samma program genomförs både Eruf- och ESF-verksamhet. Programmet heter "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Dessutom deltar Finland i gränsöverskridande program för regionalt samarbete.

Ytterligare information: tapio.kojonsaari(at)gov.fi

Strukturfonder.fi