Reglering av företags verksamhet

Arbets- och näringsministeriet svarar för sin egen del för regleringen av näringsverksamheten. I detta avsnitt behandlas de allmänna villkoren för företagsverksamheten, såsom näringsfriheten, handelsregistret, reglerna för företagens ekonomiska rapportering och systemen för att skydda industriella rättigheter.

Utöver den allmänna reglering som omfattar samtliga företag svarar arbets- och näringsministeriet dessutom för lagstiftningen om tillståndspliktiga näringar, såsom fastighetsförmedlingsrörelser och indrivningsbyråer, samt för speciallagstiftningen, som gäller säljare av paketresor och inkvarteringsrörelser.

Information om annan reglering som gäller företagens verksamhet hittar du bl.a. under rubrikerna konkurrens och konsumenter, EU:s inre marknad och på webbplatsen Suomi.fi.