Dataskydd

På denna sida hittar du information om dataskydd och behandling av personuppgifter på webbplatsen. Se även sidorna Dataskydd i nyhetsbrev och Dataskydd vid evenemang. På sidan dataskyddsbeskrivningar hittar du nya dataskyddsbeskrivningar i enlighet med dataskyddsförordningen.

Arbets - och näringsbyråns redogörelser för nättjänsterna och anvisningar om begäran om information finns på te-palvelut.fi-tjänsten.

Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets gemensamma system finns på statsrådets dataskyddswebbplats.

Dataskyddsombud

Henna Rantanen
Tfn växel +358 295 16001
tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi

Personuppgiftsansvarig

Arbets- och närinsministeriet
PL 32, 00023 Statsrådet
Tfn. 0295 16001
registratorskontoret.anm(at)gov.fi

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I bloggkommentarer ber vi dig ange förutom din e-postadress också ditt namn, som sedan visas i kommentarsfältet. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifter lämnas inte ut utanför tjänsten, till andra system eller till tredje parter. Uppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du skriftligen ber ministeriet radera uppgifterna eller avslutar prenumerationen via länken i ett e-postmeddelande.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

1. Rätt att kontrollera egna uppgifter

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en utskriftsbar blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor (kirjaamo(at)tem.fi).
Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

2. Rättelse och komplettering av uppgifter

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

3. Begränsning av behandlingen av uppgifter

Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
 

4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter

Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar. 

5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifte

Vid behov kan du anföra besvär eller framställa klagomål hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.
Tietosuoja.fi/sv

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.