Utnyttjande av forskningen och kompetensen

Utnyttjandet av forskningsdata och ny teknik har en viktig betydelse som källa för hållbar tillväxt och innovationer. Finland är känt för sitt högklassiga teknologiska kunnande och sin höga kompetensnivå, men merparten av forskningsrönen blir också nuförtiden kvar i byrålådan. Man blir inte belönad om man utnyttjar forskningsresultat, och tidsbristen och bristen på sådana samarbetskontakter som krävs för kommersialisering av dem utgör ofta en flaskhals i utnyttjandet av forskningsresultat. 

Arbets- och näringsministeriet främjar utnyttjandet av forskningsrön till stöd för och för tryggande av ekonomin och välfärden i samhället. Genom sina åtgärder strävar ministeriet efter att undanröja hinder för samarbetet mellan forskningen och näringslivet samt att i samarbete med de viktigaste samarbetsparterna, såsom undervisnings- och kulturministeriet, högskolorna och näringslivet, utveckla nya handlingsmodeller och finansieringsinstrument till stöd för utnyttjandet av forskningsrönen. Ministeriet producerar också aktuell information om hur forskningsrön utnyttjas, hur samarbetet utvecklas och hur resultatrikt det är.

Ytterligare upplysningar:

Pirjo Kutinlahti
pirjo.kutinlahti(at)gov.fi