Ny finansieringsmekanism för solkraft

Ansökan om finansieringsmekanismen för förnybar energi var öppen till 27 september 2023.

Luxemburg finansierar projekt för solenergi i Finland med 40 miljoner euro. De projekt som beviljas stöd väljs genom konkurrensutsättning som sköts av Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö CINEA.

Avtalet mellan Finland och Luxemburg i denna finansieringsmekanism är det första i sitt slag. Arbets- och näringsministeriet informerade om detta i ett pressmeddelande publicerat den 27 februari 2023.

Inom mekanismen får Luxemburg i utbyte mot sin finansiering 80 procent av produktionen av de projekt som finansieras genom mekanismen under en period av 15 år i form av statistiska överföringar. Finland tillåter att projekt som finansieras genom mekanismen byggs på det egna territoriet. och får den energi och de investeringar som producerats på detta sätt. 

Ansökningsmaterialet finns i websidan av Europeiska komissionen

Mer information:  Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016

På andra webbplatser