Fennovoima Ab:s ansökan om tillstånd att få uppföra ett kärnkraftverk

Fennovoima Ab har i juni 2015 till statsrådet inlämnat en ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 och uppdaterat den i augusti 2015 och april 2021. 

Fennovoima Ab inlämnade den 24 maj 2022 en anmälan till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget återtar sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Dokument relaterade till ansökan om tillstånd har publicerat nedtill på den finskspråkiga webbplatsen.
 

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi