Vad är innovationsvänlig reglering?  

Innovationsvänlig reglering 

 • är flexibel, teknikneutral och målinriktad
 • är förutsägbar och ökar tydligheten
 • främjar konkurrens och marknadsdynamik
 • är ändamålsenlig och rätt dimensionerad
 • är harmoniserad och skalbar.

Förankringen av innovationsvänlig reglering kan främjas genom många olika åtgärder: 

 • fastställande av principerna och ramvillkoren för innovationsvänlig reglering 
 • stärkande av det förvaltningsövergripande samarbetet och kompetensen 
 • utveckling av utvärderingen av innovationsverkningar 
 • utveckling av inkluderingspraxis i ett tidigt skede 
 • ett djärvare utnyttjande av innovativa regleringsformer och lagstiftningslösningar 
 • strategiska riktlinjer för utnyttjandet av regleringen som ett innovationspolitiskt instrument  
 • identifiering och prognostisering av regleringsbehov i högre grad som en del av utvecklingen av tillväxtbranscherna 
 • effektivare användning av praxis vid rådgivande reglering och genomförandeskedet.

En innovationsvänlig reglering bör beaktas i alla skeden av lagberedningen.
 
Praxis för innovationsvänlig reglering

Källa: Den innovationspositiva regleringen: Nuläget och effektiva förfaranden (Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, 2020:27) (på finska) 

ANM: Pressmeddelande: Utredning: Innovationsvänlig reglering: Nuläget och effektiva förfaranden     

Ytterligare information:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi