Handelsregistret

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS), syftar till att betjäna den privata och den offentliga sektorn samt att upprätthålla och förbättra rättssäkerheten i näringslivet.

I handelsregistret antecknas uppgifter om näringsidkare, dvs. företag. Utöver företag finns i handelsregistret också uppgifter om bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag ska alltid anmäla sig till handelsregistret.

Enskilda näringsidkare ska i de flesta fall göra en etableringsanmälan till handelsregistret. I registret finns för närvarande över 660 000 företag och sammanslutningar.

Mer information om hur handelsregistret fungerar
Mer information om att starta företag och om företagsverksamhet

PRS registrerar och offentliggör bokslut. Skyldigheten att anmäla bokslutet för att offentliggöras i handelsregistret varierar efter företagsform. 

Ytterligare upplysningar: liisa.huhtala(at)gov.fi