Stöd för internationalisering

Det finns ett stort urval av offentliga finansieringstjänster, från understöd till lån och borgen, till stöd för företags internationalisering.

Täckande information om finansieringstjänster lämnas på Team Finland-webbplatsen.