Utveckling av medlingssystemet

Regeringen har i sitt program fastställt riktlinjer för utvecklingen av förhandlingssystemet på arbetsmarknaden. Regeringen har som mål att stärka den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen för att öka Finlands konkurrenskraft på lång sikt. 

Enligt en föresats i regeringsprogrammet ska lagen om medling i arbetstvister ändras så att den allmänna linjen för justering av löner inte kan överskridas genom ett förlikningsförslag från riksförlikningsmannens byrå eller en förlikningsnämnd.

Regeringen utreder dessutom metoder för att förebygga arbetskonflikter och främja frivillig medling.

Mer information:
Nico Steiner, regeringsråd, fö[email protected]

På bilden berättas hur beredningen framskrider: Seminarium 8.11.2023. Remissbehandling 8.11.2023–9.1.2024. Arbetsministerns evenemang 16.1.2024. Arbete i arbetsgruppen februari–maj 2024. Remissbehandling 4.6.−30.7.2024. Regeringsproposition september 2024. Ikraftträdande december 2024–januari 2025.

Frågor och svar om utveckling av medlingssystemet

De uppgifter som lämnas på denna sida baserar sig på ett betänkande av en arbetsgrupp på trepartsbasis. Arbets- och näringsministeriet ordnar ett remissförfarande om betänkandet 4.6−30.7.2024.