Ledning och organisation

Arbets- och näringsministeriets verksamhet leds av tre ministrar och en kanslichef. Vid ministeriet finns fyra avdelningar, som ansvarar för ministeriets huvudansvarsområden, och tre separata enheter.

I anslutning till ministeriet finns också riksförlikningsmannens byrå och samarbetsombudsmannens byrå.

Till ANM:s förvaltningsområde hör sammanlagt sju ämbetsverk, tre bolag, flera statsbidragssammanslutningar och fonder samt 15 närings-, trafik- och miljöcentraler och 15 arbets- och näringsbyråer.

Organisationsschema