Ledning och organisation

Arbets- och näringsministeriets verksamhet leds av fem ministrar och en kanslichef. Vid ministeriet finns fyra avdelningar, som ansvarar för ministeriets huvudansvarsområden, och sex separata enheter.

Avdelningar är: energi, innovationer och företagsfinansiering, regioner och tillväxttjänster, sysselsättning och fungerande marknader och arbetskraftsinvandring. Enheter är arbetskraftsinvandring och integration, styrningsenheten, EU och internationella frågor, personal- och förvaltningenheten, media- och kommunikationsenheten, interna revisionen.

I anslutning till ministeriet finns också riksförlikningsmannens byrå och samarbetsombudsmannens byrå och arbetsrådet.

Till ANM:s förvaltningsområde hör sammanlagt sju ämbetsverk, sex bolag, tre fonder samt 15 närings-, trafik- och miljöcentraler och 15 arbets- och näringsbyråer.

Organisationsschema
Bilder