Politiken för Arktis

Det finns ett ökat intresse för Arktis och de ekonomiska möjligheter som öppnas där. Den arktiska regionens ekonomi positionerar sig på många sätt på en bredare global marknad och inom omfattande globala frågor. I syfte att möjliggöra den gröna omställningen har betydelsen av naturresurserna i den arktiska regionen uppmärksammats; de sällsynta jordartsmetallerna i Arktis är av intresse vid genomförande av den gröna omställningen. De arktiska sjövägar som öppnas i och med den globala uppvärmningen förväntas tjäna frakttrafiken mellan bland annat Asien och Europa.  

I EU:s meddelande om Arktis från 2021 betonas behovet av att bevara stabilitet, ekonomisk framgång och hållbarhet i den arktiska regionen. Klimatförändringarna identifieras som ett hot särskilt i Arktis, men samtidigt ser man att regionen också erbjuder invånarna många arbetstillfällen som är förenliga med en hållbar framtid. Många lösningar som påverkar regionens framtid kräver regionalt och multilateralt samarbete. 

Arktiska ekonomiska rådet samlar aktörer inom näringslivet och lyfter fram deras perspektiv vid utvecklingen av den arktiska regionen. Det krävs också ett omfattande samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att åstadkomma en gynnsam utveckling i Arktis. Arktiska ekonomiska rådets samarbete med Arktiska rådet avspeglar hur de ekonomiska frågorna har vuxit fram vid sidan av skyddet av regionens unika miljö och även som stöd för detta.  

Finland har gedigen expertis när det gäller att arbeta under arktiska och kalla förhållanden. Arktis är en naturlig hemmamarknad för finländska företag och erbjuder en utmanande tillväxtmarknad för finländsk arktisk kompetens. För näringslivet öppnas nya affärsmöjligheter kring teman som klimatförändringar, hållbar användning av naturresurser, fungerande infrastruktur samt digitala tjänster och lösningar. 

För att vara en del av utvecklingen i den arktiska regionen behöver det finländska näringslivet och kunnandet medverka i arktiska nätverk och ekosystem. Genom att förstå det arktiska sammanhanget och verksamhetsmiljön samt problemen i Arktis kan man erbjuda produkter och tjänster på ett lösnings- och behovsinriktat sätt. Vid upprätthållande av konkurrenskraft framhävs en fortsatt utveckling av det arktiska kunnandet allteftersom intresset för och konkurrensen riktad till regionen ökar.

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen 
mikko.martikainen(at)gov.fi