Industriella rättigheter skyddar de immateriella tillgångarna

De industriella rättigheterna hör utöver upphovsrättigheterna till de immateriella rättigheterna (intellectual property rights).  De industriella rättigheterna är ensamrättigheter som ofta registerförs. Med hjälp av dem kan aktören skydda sina investeringar i produktutvecklingen, varumärket eller formgivningen.

Ensamrätten ger sin innehavare rätt att hindra andra från att utnyttja ett märke, en uppfinning eller formgivning som skyddats. Innehavaren av ensamrätten kan också bevilja licenser för användning av sina immateriella tillgångar mot ersättning. De viktigaste industriella rättigheterna är patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för lagstiftningen om industriella rättigheter och deltar i arbetet för industriella rättigheter i EU och internationellt. För handläggningen av ansökningar och de nationella registren över industriella rättigheter svarar Patent- och registerstyrelsen.

Ytterligare upplysningar:

Stiina Löytömäki
stiina.loytomaki(at)gov.fi