Arbetslivet utvecklas genom samarbete

Arbetslivet genomgår kontinuerlig förändring. Den tekniska omvälvningen och globaliseringen, befolkningens åldersstruktur och klimatförändringen påverkar arbetslivet.

Utveckling av arbetslivet innebär att satsa på förbättring av kompetensen, verksamheten, produkterna och tjänsterna. Förnyande av verksamheten lyckas när det baserar sig på förtroende och samarbete, leds bra och när det är en del av det dagliga arbetet. Framgångsrika arbetsplatser skapar innovationer, tillväxt och nytt arbete.
Ministeriet följer upp vilka ändringar som sker i arbetslivet och förmedlar informationen vidare. Det finländska arbetslivets styrkor är

  • hög grad av kunnande och deltagande
  • möjligheter till lärande och utbildning i arbetet
  • digitalt kunnande
  • kombinering av arbete och det övriga livet
  • samarbete och nätverkande, jämlikhet och låga hierarkier

I arbetet utnyttjas forskningsdata

Ministeriet utvecklar arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationer, andra ministerier, sakkunnigorganisationer och forskningsanstalter. I utvecklandet av arbetslivet tillämpas forskningsinformation på arbetsplatserna utifrån deras egna behov. Arbetsplatserna kan ansöka om offentlig finansiering för sin egen utvecklingsverksamhet från

  • närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-central) tjänster för utveckling av företag 
  • de europeiska strukturfonderna
  • Business Finlands finansieringstjänster

Finland har långa traditioner av programutveckling inom arbetslivet, den nyaste av dessa är det pågående programmet ARBETE 2030. Genom programmet påskyndas förnyandet av arbetsplatsernas arbetssätt och utnyttjandet av ny teknik i den digitaliserade förändringen i arbetslivet.

Mer information och material om projektet Arbetsliv 2020, föregångaren till programmet för ARBETE 2030, finns på vänster sida i menyn.

På webbplatsen Suomi.fi finns en sammanställning av tjänster som riktas till företag.


Ytterligare upplysningar:
Antti Närhinen, antti.narhinen(at)gov.fi
Tiina Hanhike, tiina.hanhike(at)gov.fi
Päivi Järviniemi, paivi.jarviniemi(at)gov.fi
Maija Lyly-Yrjänäinen, maija.lyly-yrjanainen(at)gov.fi