Programmet Talent Boost 

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på den finländska arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring. Arbetskraft behövs från EU/EES-länder, och utöver det främjas internationell rekrytering också från tredjeländer.

Arbetskraftsinvandring bidrar till den ekonomiska tillväxten, innovationer, investeringar, livskraft och hjälper till att trygga tjänsterna. Utbildningsrelaterad invandring stödjer för sin del tillgången till experter samt Finlands tillväxt, internationalisering och innovationsverksamhet.

Mångfalden i samhället och arbetslivet bidrar till Finlands attraktivitet i internationella talangers och investerares ögon. Dessutom är den avgörande för sysselsättningen bland invandrare som redan bor här. Ett internationellt arbetsliv främjar bland annat att de internationella studerande som avlagt examen i Finland och forskare etablerar sig här. Dessutom förebygger det kompetensflykt.

Talent Boost är ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram för arbets- och utbildningsrelaterad invandring som samordnas av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med programmet är att utveckla och främja tillgången på experter enligt Finlands behov.

Talent Boost 2023–2027


Talent Boost 2023–2027 samlar de åtgärder för arbetsrelaterad invandring som ingår i Petteri Orpos regeringsprogram och effektiviserar tidigare åtgärder. I programmet prioriteras: 

  • Främjande av Finlands attraktivitet: tillgång till kompetent arbetskraft och arbete för Finlandsbilden
  • Smidiga och kontrollerade processer för uppehållstillstånd samt fungerande efterhandsövervakning
  • Förbättring av Finlands förmåga att hålla kvar experter
  • Bekämpning och förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande

Programmet genomförs nationellt och regionalt av flera olika aktörer som utvecklar tjänster för arbetskraft och arbetsgivare. För att målen ska kunna nås krävs ett smidigt och långsiktigt samarbete och samordnade tjänster mellan staten, städerna, högskolorna, läroanstalterna, företagen och andra aktörer

Arbets- och näringsministeriet fattar inte i fråga om enskilda personer beslut som gäller inresa eller internationella rekryteringar. Mer information om arbets- och studierelaterade uppehållstillstånd och ansökan om dessa finns på Migrationsverkets webbplats och om internationell rekrytering på webbplatsen Work in Finland.

Läs mer

Ytterligare upplysningar:

Satu Salonen, ANM, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, ANM, petra.lehto(at)gov.fi