Hoppa till innehåll

Energi

Inom energipolitiken är arbets- och näringsministeriets centrala mål att trygga tillgången till energi och utnyttja möjligheterna med ren energi. Att säkerställa energiförsörjningen är en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att utveckla energimarknaden och försörjningstryggheten, främja förnybar energi och energieffektivitet samt reglera kärnkraften. Till ministeriet hör också verkställigheten av utsläppshandeln och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.