Hem- och distansförsäljning

Bestämmelser om hem- och distansförsäljning till konsumenter finns i 6 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978, ändr. 1211/2013) och i justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen (110/2014).

Konsumentombudsmannen har fastställt anvisningar om hemförsäljning. Mer information om konsumenternas rättigheter vid hem- och distansförsäljning, konsumentombudsmannens anvisningar och ångerblanketten finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Prismärkning

En näringsidkare är skyldig att tydligt ange priset på produkterna. Regionförvaltningsverken övervakar att bestämmelserna följs. Mer information finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Ytterligare information: sari.alho(at)gov.fi