Utländska investeringar sätter fart på tillväxten

Arbets- och näringsministeriet och Business Finland har till uppgift att främja utländska investeringar. Ett lyckat förvärv av utländska investeringar förutsätter

  • ett företagsklimat som sporrar till företagsverksamhet,
  • aktivt främjande genom försäljning och marknadsföring,
  • en företagsvänlig landsbild samt
  • tätt samarbete mellan nationella och regionala aktörer.

Verksamhets utgångspunkt är att Finland har behov av att få fler utländska investeringar och mer utländskt kapital i syfte att säkerställa en mer balanserad utveckling av investeringarna, att stärka den finländska kunskapsbasen och att skapa nya jobb.

Business Finland har till uppgift att få utländska investeringar, kapitalplaceringar och företag till Finland. Dessutom syftar verksamheten till att stärka kompetenskoncentrationerna, öka sysselsättningen och företagens internationalisering.

Ytterligare upplysningar:

Mari Hakkarainen
mari.hakkarainen(at)tem.fi